ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร (ด่วน) – Thaipet Industry Co.,Ltd. (ไทยเพ็ท อุตสาหกรรม บจก.) – Bangkok

Leave a Reply