เลขานุการฝ่ายขาย – Family Amusement Co.,Ltd. (บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด) – Bangkok

เลขานุการ ธุรการส่งเสริม สนับสนุน ประสานขายขาย-ตลาด

Leave a Reply