Tag Archive | "Bangkok Jobs"

Web creative and Content – Super Central Gas Co., Ltd. – Bangkok

Design and develope attractive website interfaces and applications. Design and update company existing websites and other projects as per assigned. Design and update content for website.

Read the full story

Posted in UncategorizedComments (0)

Auto gas Sales Manager – Super Central Gas Co., Ltd. – Bangkok – วิภาวดี 36

วางแผนงานขายและเสนองานขายการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ NGV , LPG บริหารจัดการทีม Sales ทั้งหมด จัดทำเอกสาร Bid การประมูลงานติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ในโครงการต่างๆ จัดทำคู่มือวิธีการใช้งานรถที่ติดตตั้งระบบก๊าซรถยนต์ รักษาลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย…

Read the full story

Posted in UncategorizedComments (0)

Data Analyst – DKSH (Thailand) Limited (Healthcare) – Bangkok

Male or female with bachelor’s degree in Science(Statistics)

Read the full story

Posted in UncategorizedComments (0)

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลำลูกกาคลอง 4) – Super Central Gas Co., Ltd. – Bangkok

จัดทำเอกสารภายในแผนก เช่น พิมพ์บันทึกภายใน , ประกาศ , เปิด PR ซื้ออุปกรณ์ของแผนก , จัดเก็บเอกสารตามระบบ ISO จัดทำด้านค่าใช้จ่ายภายในแผนก เช่น เบิกเงินเคลียร์เงิน , สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ติดต่อประสานงานด้านเอกสารทั้งภายในและภายนอก อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย…

Read the full story

Posted in UncategorizedComments (0)

Technical Service Manager(ลำลูกกาคลอง 4) – Super Central Gas Co., Ltd. – Bangkok

จัดทำคู่มือการซ่อมรถยนต์ในแต่ละรุ่น อบรมพนักงานช่างบริการหลังการขาย รับผิดชอบซ่อมรถแต่ละรุ่นใน Case ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

Read the full story

Posted in UncategorizedComments (0)

Sales Manager (อุตสาหกรรมโรงงาน) – Super Central Gas Co., Ltd. – Bangkok – วิภาวดี 36

วางแผนการขายและส่งเสริมการขายสินค้าทุกชนิดภายในแผนกขายได้ ดูแล, บริการและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

Read the full story

Posted in UncategorizedComments (0)

หัวหน้า / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ อาคาร – Central Pattana Public Company Limited (เซ็นทรัลพัฒนา (มหาชน) บจก.) – Bangkok

ดูแล บริหารจัดการ ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาพื้นที่อาคารภายใน และภายนอกศูนย์ฯ ให้บริการรับแจ้งซ่อมให้กับลูกค้าภายในและภายนอกของศูนย์การค้า ดูแลความเรียบร้อยในอาคาร รอบนอกอาคาร ลานจอดรถ การรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้า หากสนใจสมัครสาขาพระราม 9…

Read the full story

Posted in UncategorizedComments (0)

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (ลำลูกกาคลอง 4) – Super Central Gas Co., Ltd. – Bangkok

จัดซื้อสินค้าให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน การเจรจาต่อรองกับคู่ค้า การจัดส่งให้ทันต่อความต้องการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย…

Read the full story

Posted in UncategorizedComments (0)

Senior Recruitment Officer(ลำลูกกาคลอง 4) – Super Central Gas Co., Ltd. – Bangkok

รับสมัครพนักงาน,ดำเนินการคัดเลือกใบสมัคร,ทำการสัมภาษณ์งาน,พิจารณารับผู้สมัครเข้าทำงาน ประสานกับหน่วยงานต่างๆด้านอัตรากำลังคน วางแผนงานประจำปีด้านการรับสมัครงาน จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ทำสรุปประจำเดือน ,ปี,ทำประกาศสมัครงานอื่นๆ จัดทำสิทธิประโยชน์ของบริษัท อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย…

Read the full story

Posted in UncategorizedComments (0)

เจ้าหน้าที่ QC(ลำลูกกาคลอง 4 / โรจนะ อยุธยา / Gateway ฉะเชิงเทรา) – Super Central Gas Co., Ltd. – Bangkok

ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน ควบคุมดูแลงานของช่าง

Read the full story

Posted in UncategorizedComments (0)

วิศวกรเครื่องกล / ไฟฟ้า / ยานยนต์ / QA,QC(ลำลูกกาคลอง 4) – Super Central Gas Co., Ltd. – Bangkok

เพศชาย/หญิงอายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า/ยานยนต์/การผลิต หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานเป็นทีมและทนต่อสภาพแรงกดดันได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้และภาษาอังกฤษได้พอสมควร…

Read the full story

Posted in UncategorizedComments (0)

Project Manager ( ด่วนมาก ) – Super Central Gas Co., Ltd. – Bangkok

ควบคุมดูแลงานด้านวิศวกรรมนำเสนอสู่กระบวนการของบประจำปี แก้ไขปัญหาและเตรียมในการติดตามความคืบหน้าของแผนงาน Project ทางวิศวกรรม อนุมัติตรวจสอบแบบงานร่างและเอกสารต่างๆสืบเนื่องมาจากงาน Project สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้กับงาน Project แลพเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ควบ คุมและดูแลงานด้านเทคน…

Read the full story

Posted in UncategorizedComments (0)

เจ้าหน้าที่การตลาด(ลำลูกกาคลอง 4) – Super Central Gas Co., Ltd. – Bangkok

มีประสบการณ์ ทางด้านการตลาด การวิจัยเชิงธุรกิจ, การจัดการฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนการตลาด สามารถ รวบรวม จัดหา และวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานรวมทั้ง ติดตามสถานการณ์ของธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ ความเสี่ยงและโอกาสต่างๆ…

Read the full story

Posted in UncategorizedComments (0)

Group Product Manager – CENTRAL MARKETING GROUP – Bangkok

To manage local brand / Inter brand both production and sales, to increasing sales volume and seeking the opportunities to expand business to SEA

Read the full story

Posted in UncategorizedComments (0)

Risk Manager / ผู้จัดการงานบริหารความเสี่ยง – KTB Computer Services Co., Ltd. – Bangkok

ทบทวนนโยบายความเสี่ยงด้านต่างๆ และแนวทางการบริหารความเสี่ยง

Read the full story

Posted in UncategorizedComments (0)Submit Your Photo Of Bangkok

Share A Story/ Photo of your city!

Title:
Text: (Type story here, it will show as text under the photo)
Picture: (will be re-sized automatically)
Tags: (add comma separated tags here)

 

You agree to these terms & conditions when posting!

English + no HTML please. We email you once your post is live.

Advanced submission/ Mobile users