Tags: Bangkok Jobs

วางแผนงานขายและเสนองานขายการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ NGV , LPG บริหารจัดการทีม Sales ทั้งหมด จัดทำเอกสาร Bid การประมูลงานติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ในโครงการต่างๆ จัดทำคู่มือวิธีการใช้งานรถที่ติดตตั้งระบบก๊าซรถยนต์ รักษาลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย…

จัดทำเอกสารภายในแผนก เช่น พิมพ์บันทึกภายใน , ประกาศ , เปิด PR ซื้ออุปกรณ์ของแผนก , จัดเก็บเอกสารตามระบบ ISO จัดทำด้านค่าใช้จ่ายภายในแผนก เช่น เบิกเงินเคลียร์เงิน , สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ติดต่อประสานงานด้านเอกสารทั้งภายในและภายนอก อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย…

จัดทำคู่มือการซ่อมรถยนต์ในแต่ละรุ่น อบรมพนักงานช่างบริการหลังการขาย รับผิดชอบซ่อมรถแต่ละรุ่นใน Case ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

ดูแล บริหารจัดการ ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาพื้นที่อาคารภายใน และภายนอกศูนย์ฯ ให้บริการรับแจ้งซ่อมให้กับลูกค้าภายในและภายนอกของศูนย์การค้า ดูแลความเรียบร้อยในอาคาร รอบนอกอาคาร ลานจอดรถ การรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้า หากสนใจสมัครสาขาพระราม 9…

จัดซื้อสินค้าให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน การเจรจาต่อรองกับคู่ค้า การจัดส่งให้ทันต่อความต้องการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย…

รับสมัครพนักงาน,ดำเนินการคัดเลือกใบสมัคร,ทำการสัมภาษณ์งาน,พิจารณารับผู้สมัครเข้าทำงาน ประสานกับหน่วยงานต่างๆด้านอัตรากำลังคน วางแผนงานประจำปีด้านการรับสมัครงาน จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ทำสรุปประจำเดือน ,ปี,ทำประกาศสมัครงานอื่นๆ จัดทำสิทธิประโยชน์ของบริษัท อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย…

เพศชาย/หญิงอายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า/ยานยนต์/การผลิต หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานเป็นทีมและทนต่อสภาพแรงกดดันได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้และภาษาอังกฤษได้พอสมควร…

ควบคุมดูแลงานด้านวิศวกรรมนำเสนอสู่กระบวนการของบประจำปี แก้ไขปัญหาและเตรียมในการติดตามความคืบหน้าของแผนงาน Project ทางวิศวกรรม อนุมัติตรวจสอบแบบงานร่างและเอกสารต่างๆสืบเนื่องมาจากงาน Project สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้กับงาน Project แลพเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ควบ คุมและดูแลงานด้านเทคน…

มีประสบการณ์ ทางด้านการตลาด การวิจัยเชิงธุรกิจ, การจัดการฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนการตลาด สามารถ รวบรวม จัดหา และวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานรวมทั้ง ติดตามสถานการณ์ของธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ ความเสี่ยงและโอกาสต่างๆ…

Send this to friend