พนักงานบริการ / ครัว ร้านไอศกรีม (Waitress / Chef / Kitchen Helper) — Kacha Brothers Co.,Ltd. — Bangkok

 สวัสดิการ:เครื่องแบบ/Bonus พิเศษ/ค่าล่วงเวลา/ประกันสังคม/Commission/เงินทิป ** พนักงานประจำร้านมีโอกาสเลื่อนตำแหน่ง เนื่องด้วยบริษัทฯ มีนโยบายสรรหาผู้จัดการและ Supervisor จากพนักงานที่เหมาะสม

Some local news is curated - Original might have been posted at a different date/ time! Click the source link for details.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend