เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากรอาวุโส — Phyathai Hospital Group — Bangkok

ชาย / หญิง อายุ 26 – 30 ปี ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทางด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ทางด้านการทำ work permit/visa จะพิจารณาเป็นพิเศษ บุคลิกดี มีความกระตือรือร้น และความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Some local news is curated - Original might have been posted at a different date/ time! Click the source link for details.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend