นักรังสีเทคนิค รพ.พญาไท 1,2 (ด่วน) — Phyathai Hospital Group — Bangkok

เพศชาย/หญิง  อายุระหว่าง 22-30 ปี  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขารังสีเทคนิค  หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ  มีใจรักในงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้  สถานที่ปฏิบัติงาน รพ.พญาไท 1และ 2 (ถ.ศรีอยุธยา แยกพญาไท,สนามเป้า)     

Some local news is curated - Original might have been posted at a different date/ time! Click the source link for details.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend